Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

A magyarországi intézményesített elszámoló-rendszer bő évszázados múltra és számos tapasztalatra tekint vissza. Azonban a 19. század végétől íródó történetet a háborúk és azok következményei, a politikai és gazdasági rendszerváltások szakaszossá és mozaikossá tették.

Éppen ezért az elszámoló-rendszer modern értelembe vett időszakát a 90-es évtized első esztendejétől számítjuk. Noha az előzmények (a bankrendszer átalakítása, a mai GIRO Zrt. elődjének megalakulása) a szocializmus utolsó éveiben íródtak.

A magyar bankrendszer szereplői közötti elszámolásforgalmat kiszolgáló rendszer modernizációjának igénye az 1990-es évek elején már felmerült, jogos igényként. A kísérletek és fejlesztések következtében a forgalom 1994-ben került automatikus, elektronikus környezetbe. Az ezredforduló, majd az európai uniós integrálódás jelentette kihívásokra megfelelő szakmai válaszok, megoldások születtek.

A folyamatosan kivitelezett beruházásoknak köszönhetően a rendszer megbízhatóan, pontosan, és egyre gyorsabban működik. Hű képet ad az elszámolásforgalom volumenéről és szerkezetéről, valamint a bankközi pozíciókról.

Ezáltal nem csak a pénzügyi rendszer stabilitásához és átláthatóságához járulva hozzá, hanem az egész nemzetgazdaság kibocsátásnak fokozásához.

A GIRO Zrt. a magyarországi pénzforgalmat támogató infrastruktúra kulcseleme. Elsődleges feladata a kisösszegű bankközi utalások elszámolását végző Bankközi Klíring Rendszer (BKR) üzemeltetése. A GIRO Zrt. felelős a BKR megbízható, biztonságos, költséghatékony és törvényes működéséért.

Az elszámolásforgalmi intézményrendszer fejlődése az elmúlt évszázadban három nagy korszakra osztható:

  • Az első 1893-tól 1948-ig tartó időszakban, a mai GIRO Zrt. és KELER Zrt. jogelődjeként működő Budapesti Giro és Pénztáregylet Rt. szolgálta ki a pénzintézetek igényeit a dualizmus korától egészen a II. világháborút követő államosításig.
  • A második korszakban (1948-tól 1994-ig) az államosított Budapesti Giro és Pénztáregylet Rt. működtetése a Magyar Nemzeti Bankhoz került, ahol az erre szakosodott területen elsősorban manuálisan látták el ezt a tevékenységet. A szocialista gazdaságszervezés bevezetése gyökeresen alakította át a bankszektort is.
  • A harmadik időszakot 1988-tól (cégalapítás időpontja), illetve 1994-től (a BKR elindításának éve) számítjuk. A hitelintézeti elszámolásforgalmat az erre a célra létrehozott GIRO Elszámolásforgalmi Rt. (mai nevén GIRO Zrt.) végzi, már teljesen automatizált, elektronikus formában. Napjainkban a GIRO Zrt. a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában áll, és felügyelete alatt működik.

1994 novembere óta a GIRO Zrt. által működetett Bankközi Klíring Rendszer (BKR) biztosítja, hogy a bankrendszerben a magánszemélyek és vállalatok által kezdeményezett átutalások és beszedések pontosan teljesüljenek. Hazánkban a rendszert minden pénzforgalmi szolgáltató és bank igénybe veszi a saját és ügyfelei átutalásainak gyors és olcsó végrehajtásához.

A GIRO Zrt. további kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt:

  • A „GIRODirect” lehetőséget biztosít a nagyobb forgalmú ügyfelek számára közvetlen, a BKR rendszerbe benyújtott csoportos átutalási és beszedési megbízásokra. A GIRODirect legnagyobb ügyfele a Magyar Államkincstár.
  • A „GIRinfO” különböző elektronikus adatbázisokhoz nyújt egyablakos, egységes elektronikus hozzáférést az arra jogosult szereplőknek. Az adatbázisok használata nagymértékben könnyíti a hitelezési tevékenységet a pénzintézeti szektor számára.

A GIRO Zrt. versenyképes, hatékony, innovatív szolgáltatások nyújtására törekszik. Célja, hogy biztonságos, a közjót szolgáló szereplője legyen a magyar gazdasági életnek, amely elkötelezett a magyar pénzügyi infrastruktúra fejlesztése mellett.